Wat is KAR?

De Klanten Advies Raad (KAR) voorziet woningcorporatie Lefier Groningen van gevraagd en ongevraagd advies over zaken die van belang zijn voor de huurders.

De KAR vertegenwoordigt huurders van circa 6.500 woningen van Lefier in Groningen Stad.

Kar leden

Steven de Boer - voorzitter

Femme Dijkstra - algemeen bestuurslid

Ria Schoenmaker - algemeen bestuurslid

Inge Wichgers - algemeen bestuurslid

Joy van Nierop - algemeen bestuurslid

Michael Myles - algemeen bestuurslid

Hilde Kroon - algemeen bestuurslid

Anne van der Pol - secretaris, penningmeester

Nieuwe website

Op dit moment werken we hard aan de nieuwe website. Tot deze klaar is gebruiken we deze pagina voor belangrijke meldingen. Mocht je vragen hebben, stuur ons dan gerust een mailtje! Ons mailadres is kargroningen@gmail.com

Concept nieuw sociaal statuut Lefier

Het onderstaand (vernieuwd) sociaal statuut is een overeenkomst die Lefier hanteert als uitgangspunt voor de regeling van de rechten van individuele huurders bij wijkvernieuwing, woningverbetering en ingrijpende woningverbetering. Over eventuele wijzigingen van het model kan overeenstemming worden bereikt tussen verhuurder en huurdersorganisatie(s).

Bekijk hierond het vernieuwde sociaal statuut die lefier hanteert.

bekijk het document

Reageren kan via: kargroningen@gmail.com