Close

22-10-2018

Bijeenkomst Prestatieafspraken 2019

Op de avond van 17 oktober 2018 zijn wij met alle huurdersorganisaties uit Groningen en Ten Boer, de raadscommissie Ruimte en Wonen, bestuurders en de Gemeente Groningen bijeengekomen in de oude Raadzaal van het Stadshuis. We keken terug op het afgelopen jaar en keken vooruit naar de aandachtspunten van de prestatieafspraken voor 2019 en komende jaren. In prestatieafspraken staat vastgelegd wat er in die specifieke periode wordt bijgedragen aan het realiseren van de lokale huisvestelijke doelstellingen.

Hierop gingen wij als huurdersorganisaties, de wethouder en woningbouwcorporaties in gesprek; wat zijn de knelpunten, dilemma’s en kansen in de voornemens en ambitie en hoe gaan we hier nu en de komende jaren mee om?

Een boeiende en inspirerende avond over de toekomst van onze mooie stad.

(Op de foto van links naar rechts: Jeannette Millenaar (KAR bestuurslid), Lex de Boer (bestuurder Lefier), Steven de Boer (KAR bestuurslid), Anne van der Pol (KAR bestuurslid) en Roeland van der Schaaf (wethouder)).

Comments

comments