Close

09-12-2020

Groningse corporaties willen af van verhuurdersheffing

Groningse woningcorporaties willen af van de ‘onrechtvaardige’ verhuurdersheffing die ze jaarlijks aan het Rijk betalen. Vorig jaar ging het om een bedrag van in totaal 25 miljoen euro.  De woningcorporaties roepen op deze belasting stop te zetten, zodat ze het geld kunnen investeren in de bouw van extra huizen of het verduurzamen van woningen.

De corporaties zien dat de wachtlijsten voor woningzoekenden oplopen, en dat ondertussen de huren stijgen. Tegelijkertijd staat het verduurzamen van woningen hoog op de agenda van de corporaties. Met de 25 miljoen hadden de corporaties bijvoorbeeld 300 extra woningen per jaar kunnen bouwen, zo rekenen ze voor. Of jaarlijks 1.000 extra woningen verduurzamen naar label A.

De huurdersorganisaties Grobos, AH WOON, de Participatieraad, KAR, HPPG, Huurdersraad De Huismeesters, Huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk en HP Bedum Ten Boer hebben samen een pamflet opgesteld, waarin ze de politiek oproepen een streep te halen door de heffing. De actie wordt gesteund door de gemeente Groningen en de woningcorporaties Wierden en Borgen, Patrimonium, Lefier, Woonborg, De Huismeesters en Nijestee.

Tweede Kamer-lid Henk Nijboer (PvdA) heeft deze week het pamflet aangeboden gekregen. Hij neemt het pamflet woensdag 9 december mee naar Den Haag om aandacht te vragen voor de situatie in Groningen. Op deze datum staat wonen opnieuw op de agenda van de Tweede Kamer.

Bron: www.gic.nl

Comments

comments