huurdersvertegenwoordiger binnen de Klachtencommissie voor Gezamenlijke Woningcorporaties in Groningen

Wie zijn wij?

Wij zijn 8 corporaties werkzaam in de gemeente en provincie Groningen.
De Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties heeft als doel het belang van huurders te beschermen. De commissie is onafhankelijk.

Wat doet de Klachtencommissie van de Gezamenlijke Woningcorporaties in Groningen?

Het kan natuurlijk gebeuren dat je niet tevreden bent over de afhandeling van jouw klacht, of dat je er samen niet uitkomt. Je kunt dan een beroep doen op de Klachtencommissie. De commissie past hoor en wederhoor toe. Zij bemiddelt of brengt een advies uit aan de aangesloten corporatie. Zij kan haar naar aanleiding van de behandeling van een klacht een aanbeveling geven over het gevoerde of te voeren beleid. De leden van de Klachtencommissie volgen de beginselen uit de Aedes Governance-code: Governancecode 2020: onze waarden en normen | Aedes

Print your tickets