Wat doet de Kar?

De KAR, de Klanten Advies Raad van Woningcorporatie Lefier, behartigt de belangen van ruim 6500 huurders in de stad Groningen. De KAR is een onafhankelijke organisatie die bestaat uit huurders van Lefier. We komen als huurders op voor onze medehuurders en zijn de schakel tussen de huurders en de woningcorporatie. De KAR is betrokken bij het beleid en de besluitvorming van Lefier. We geven gevraagd en ongevraagd advies over bijvoorbeeld betaalbaarheid, energiebesparing, leefbaarheid, zorg en kwetsbare groepen. Waar mogelijk gaan we in gesprek met onze medehuurders zodat we hun belangen zo goed mogelijk kunnen behartigen. We zijn onder andere betrokken bij diverse projecten, nieuwbouw- en renovatie projecten, het verduurzamen van woningen en de energiebesparende maatregelen. Ook zijn we aanwezig bij verschillende bestuurlijke overleggen en spreken we met grote regelmaat met de bewonersparticipanten van Lefier.

Naast de overleggen met Lefier en haar medewerkers zitten we ook aan tafel met de andere bewonersvertegenwoordigers van Lefier uit de provincie en de vertegenwoordigers van Grobos, die de belangen behartigen van de studenten in de stad.
En tot slot overleggen we met de bewonersverenigingen van de andere woningbouwcorporaties uit de stad. Dit doen we om een goed eensgezind geluid te kunnen laten horen.

Ook het komende jaar gaan we ons hard maken voor een aanvulling van beter betaalbare woningen, energiebesparende maatregelen en de zorg voor kwetsbare groepen.
Dit doen we onder andere door aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten van Lefier met de bewoners van woningen die gerenoveerd of verduurzaamd worden. Bij elke stap die er genomen wordt houden we het belang van de huurder in de gaten. Waar nodig koppelen we onze bevindingen terug naar Lefier.

 

Visie

De focus van de KAR is gericht op eerlijk, betaalbaar en duurzaam huren bij Lefier.

De Klanten Advies Raad (KAR) vertegenwoordigt samen met het Groninger Bewonersoverleg Studentenhuisvesting (GROBOS) alle huurders van Lefier in de stad Groningen.

 

Onze kernwaarden

De KAR werkt integer en open, we zijn betrokken, menselijk en doel- en resultaat gericht.

 

 

Wilt u op de hoogte blijven van ons werk meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Heeft u vragen over uw woning, buurt of wijk of wilt u iets organiseren bij u in de buurt? Wij denken graag met u mee.
Stuur een mail naar kargroningen@gmail.com

Volg ons op Facebook en op Instagram

Book your tickets