Close
Wat doet KAR?

Met passie behartigen we de belangen van ruim 6500 huurders in de stad Groningen. We zijn verankerd in de wijk en zijn de schakel tussen de huurders en de woningcorporatie.

We geven gevraagd en ongevraagd advies over bijvoorbeeld betaalbaarheid, energiebesparing, leefbaarheid, zorg en kwetsbare groepen.

Om dit op een goede manier te doen organiseren we participatieactiviteiten en gaan in gesprek met huurders. Hiermee investeren we continu in het organiseren van nieuwe netwerken van bewoners.

Heeft u vragen over uw woning, buurt of wijk of wilt u iets organiseren bij u in de buurt? Wij denken graag met u mee.

Stuur een mail naar kargroningen@gmail.com

Volg ons op Facebook en op Instagram


Visie

De Klanten Advies Raad (KAR) vertegenwoordigt samen met het Groninger Bewonersoverleg Studentenhuisvesting (GROBOS) alle huurders van Lefier in de stad Groningen. Grobos is de (enige) belangenbehartiger van jongeren- en studenthuurders bij Lefier. Alle overige huurders kunnen terecht bij de KAR.

De focus van de KAR is gericht op eerlijk en betaalbaar huren bij Lefier. Vanuit verschillende bewonersperspectieven adviseren we Lefier in de beleid- en besluitvorming. Het is voor ons heel belangrijk dat we uw stem kennen. Daarom werken we continu aan het versterken van de relatie met onze achterban. Dit geeft ons bagage om het verschil te maken.

Het komende jaar gaan we de relatie met onze achterban verder versterken. Daarnaast gaan we ons hard maken voor een aanvulling van betere betaalbare woningen, energiebesparende maatregelen en de zorg voor kwetsbare groepen.

Onze kernwaarden

Transparant

Wij geloven dat het meeste kan worden bereikt door het aannemen van een open en transparante houding. De KAR wil hiermee huurders van Lefier zoveel mogelijk betrekken en informeren over de verschillende beleidsvormingen en geplande activiteiten. Houd hiervoor onze website en Facebook in de gaten, en schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Mocht u als huurder specifieke vragen hebben, kunt u altijd een mail sturen naar info@kargroningen.nl via ons contactformulier.

Betrokken

KAR is verankerd in verschillende wijken in Groningen. We staan met veel verschillende bewonersorganisaties van Lefier in contact, maar breiden dit graag verder uit bij u in de wijk. Op deze wijze proberen we zoveel mogelijk signalen mee te krijgen van huurders, en proberen we te leren van de verhalen die er leven.

Wij vinden de perceptie van bewoners erg belangrijk, om deze reden zijn wij begin 2016 gestart met een woononderzoek in de stad Groningen. Dit is een face-to-face onderzoek, waarin we huurders van Lefier uitnodigen in gesprek te gaan over de positieve en negatieve ervaringen in de buurt. Dit doen we onder het thema ‘Pizza Proat’, een super gezellige avond waar we u van harte voor uit willen nodigen.

Wilt u weten wanneer we bij u in de wijk zijn; schijf u dan in voor de nieuwsbrief

Doel-en resulaatgericht

Samen met huurders van Lefier willen we werken aan een optimaal resultaat van de gestelde doelen. Hierbij is niet alleen het doel belangrijk, maar ook de weg er naar toe. Om processen optimaal te doorlopen, willen we de band met onze achterban versterken. We vinden het belangrijk dat hierin alle huurders worden vertegenwoordigd. Samen werken we aan optimaal woongenot bij Lefier.

Integer

De Klanten Advies Raad van Lefier is een onafhankelijke organisatie die bestaat uit huurders van Lefier. We komen als huurders op voor onze medehuurders zonder tussenkomst van ongewenste factoren.

Menselijk

Samen maken we de Stad. Een term die al enkele jaren in Groningen de ronde doet. We huren samen bij Lefier, laten we er dan samen over nadenken hoe we dit steeds een beetje beter kunnen maken.

De KAR is een toegankelijke organisatie die actief is op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Wij organiseren bijeenkomsten in de buurt, bezoeken evenementen die we belangrijk vinden en vergaderen mee over thema’s die belangrijk zijn voor onze huurders.