Een bewonerscommissie is belangrijk voor de buurt, voor Lefier en de Klant Advies Raad van Lefier (KAR). Zij hebben kennis van hun buurt en ideeën voor verbetering. Die horen we graag. Het is namelijk onmogelijk om met elke huurder apart in gesprek te gaan. Een betrokken bewonerscommissie is betrokken bij de straat of wooncomplex en fungeert als aanspreekpunt voor Lefier maar ook voor de KAR. 

Een bewonerscommissie bestaat uit actieve buurtbewoners die de belangen behartigen van alle huurders van een complex of straat. Hierdoor ontstaat er verbinding tussen huurders onderling maar ook tussen huurders en Lefier en/of de KAR. Daardoor zal ook de leefbaarheid in de wijk, straat of wooncomplex kunnen verbeteren. In de meeste gevallen is een bewonerscommissie informeel georganiseerd.

Een bewonerscommissie kan verschillende taken en verantwoordelijkheden hebben. Enkele van de veelvoorkomende taken van een bewonerscommissie zijn:

  • Belangenbehartiging: De bewonerscommissie is een soort spreekbuis van de bewoners en spreekt namens hen bij Lefier, de KAR of de beheerder van het woongebouw. Zo kunnen ter sprake komen: groenvoorziening, onderhoudsproblemen, veiligheidsmaatregelen, procedures bij verduurzamingsprojecten en andere zaken die invloed hebben op de woonsituatie van de bewoners.
  • Gemeenschapsactiviteiten: De bewonerscommissie kan activiteiten organiseren om de onderlinge band tussen de bewoners te versterken. Dit kunnen bijvoorbeeld buurtbijeenkomsten, feesten, sportevenementen of culturele activiteiten zijn.
  • Communicatie en informatievoorziening: De bewonerscommissie fungeert als een communicatiekanaal tussen de bewoners en de verhuurder en/of de KAR. Ze verstrekken informatie aan de bewoners over belangrijke aangelegenheden, beleidsveranderingen, renovaties of andere zaken die relevant zijn voor de bewoners. En ze kunnen informatie over wat er leeft in een buurt, straat of wooncomplex doorgeven aan Lefier en/of de KAR.

De specifieke taken en bevoegdheden worden vaak vastgelegd in statuten of reglementen.

Book your tickets