Huurdersavond KAR

Op woensdagavond 15 december houdt de KAR de jaarlijkse huurdersavond. Op deze avond doen we verslag van de werkzaamheden van het afgelopen jaar en is er gelegenheid voor huurders om vragen te stellen. De avond duurt van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur en is  online. U kunt de huurdersavond bijwonen door in te loggen op Facebook en naar https://www.facebook.com/KARGroningen te gaan.
Zie ook onze website.

Verduurzaming naar Label A Ceramhof en Tellegenhof

Lefier gaat de twee prachtige hofjes verduurzamen naar Label A. Concreet houdt dit in dat er vloerisolatie, muurisolatie, dubbel glas en dakisolatie wordt aangebracht. Deze zogenaamde ‘schilverbetering’ wordt aangevuld met een hoogrendements verwarmingsketel. Ook wordt er een ventilator-box geplaatst die leefvocht afvoert en zo voor een gezond binnenklimaat zorgt. Als extra kunnen huurders hun keuken, toilet en badkamer laten upgraden. Huurders betalen een relatief geringe vergoeding waar een mogelijk grotere  energiebesparing tegenover staat. Wat ze ervoor terugkrijgen is een meer comfortabele enenergiezuinige woning. Door middel van klankbordgroep bijeenkomsten en voorlichtingsavonden worden de huurders van de hofjes betrokken bij de plannen en kunnen ze meedenken en wensen tot uitdrukking brengen. De KAR is aanwezig bij deze bijeenkomsten.

Zonnepanelen

Lefier wil op hun bezit zonnepanelen gaan plaatsen. U wordt in de loop van volgend jaar geïnformeerd wat de mogelijkheden voor u zijn. Er wordt dan beoordeeld of uw dak geschikt is voor zonnepanelen. De panelen gaat 2 euro per paneel per maand kost. Zonnepanelen leveren voordelen op voor de energierekening. Lefier heeft doorgerekend dat ook na het  afschaffen van de salderingsregeling dit nog steeds voordelig is. Wanneer het mogelijk is een aanvraag te doen zullen wij u hierover informeren via onze social media kanalen.

Groningen huurt.

Sinds enige tijd werkt de KAR samen met alle huurdersvertegenwoordigingen en woningbouwcorporaties uit de provincie aan een nieuw huurwoningverdeelsysteem.Het wordt dan mogelijk om via één digitaal loket in te schrijven voor huurwoningen in de hele provincie.

Woonvisie

Met hulp van bureau Companen doet de gemeente Groningen onderzoek naar de wensenvan de stadjers wat betreft wonen, welzijn en zorg in de toekomst.Aan tafel zitten vertegenwoordigers van onder andere de gemeente, de corporaties, de huurders, dus ook de KAR, zorginstellingen en jeugdhulp. Zij buigen zich over de vraag wat nodig is om langer thuis te kunnen blijven wonen.Nadat er een visie geformuleerd is, die naar de gemeenteraad wordt doorgeleid wordt er gewerkt aan een uitvoeringsprogramma waarin concrete doelen worden benoemd.Een belangrijk punt wat aan de orde gekomen is is het feit dat er kennelijk bij veel betrokkenen geen overzicht is van de verschillende mogelijkheden op het gebied van hulp en ondersteuning.

Basiskwaliteit.

Samen met de huurdersvertegenwoordigingen van Lefier in de provincie Groningen en Drenthe overlegt de KAR over de aanpassing basiskwaliteit van de te verhuren woningen.Onder invloed van de tijd is deze basiskwaliteit aan veranderingen onderhevig. Uiteindelijk moet dit een duidelijk beeld geven wat een huurder van Lefier mag verwachten van zijn woning.

Op de huurdersavond 15 december om 19.30 uur meer informatie over de KAR.

Post a comment

Print your tickets